European Future Label logo

Folkhögskolan FramtidsRedo

Av EUSL-Gruppen

EUSL-Gruppen har som mål att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar i samhället och som ett led i detta har en ansökan om att få starta en folkhögskola lämnats in. Skolan verkar direkt under utbildningsenheten European Future Label och utöver ordinarie folkbildningsområden ingår främst samhällsintegrerande samt yrkesförberedande utbildningar inom konceptet FramtidsRedo respektive JobbRedo. EUSL-Gruppen hoppas att ansökningen går igenom och sedermera kunna starta upp lagom till 2022.

Folkhögskolans genomgående verksamhet fokuserar på rehabilitering, utbildning och integration i ett jämställt samhälle som är öppet och tillgängligt för alla oavsett vilken politisk riktning Sverige tar i framtiden. Detta förankras genom det täta samarbetet inom EUSL-Gruppen där främst kopplingen till näringslivet och småföretagare görs genom European Social Label, så väl som entreprenörsprogrammet Social Green House samt den egna stiftelsen EUSL Foundation.

Tillsammans hoppas vi kunna skapa ett inkluderande samhälle, öppet för alla oavsett kultur, religion, funktionsvariation, ålder eller språk. 

European Social Label Logo

EUSL-Gruppen

EUSL-Gruppen har tagit fram ett holistiskt koncept på hur Sverige och Europa kan lösa integrationsutmaningarna i samhället, något som är definierat till en person som är utan sysselsättning i minst 30 dagar. Denna definition gör att utanförskap kan appliceras på vem som helst och det skapar där med även utrymme för många olika lösningar som arbetar parallellt med varandra. EUSL-Gruppen anser inte att det bara finns en universal lösning, det är inte så människan fungerar, och därför består också EUSL-Gruppen av totalt åtta vitt skilda verksamheter som tillsammans bildar konglomeratet EUSL-Gruppen.

Folkhögskolan FramtidsRedo är en av dessa verksamheter. Den faller in under utbildningsverksamheten som kallas för European Future Label, EUFL. Den andra stora inriktningen är European Social Label, EUSL, som fokuserar primärt på näringslivet för att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med utanförskapsfrågor. Just kopplingen mellan företagarna och myndigheter anser EUSL-Gruppen vara en av de största anledningarna till att utanförskapet överhuvudtaget finns. Den övergripande målsättningen för EUSL-Gruppen är att sammanföra den idéburna och den privata sektorn med varandra. För att detta ska lyckas behövs utbildning, kunskap och förståelse för andra människor och andra människors perspektiv – och således skapades Folkhögskolan FramtidsRedo.

 

 

Läs gärna mer om EUSL-Gruppen och besök de övriga verksamheterna på länken nedan. 

European Social Label Logo

EUSL Foundation

När EUSL-Gruppen bestämde sig för att ta sig utmaningen med Sveriges och Europas integration ställdes organisationen också för vissa följdfrågor. Vad är integration, vad är mångfald, jämställdhet med mera och vad skiljer sig EUSL-Gruppens perspektiv från andra företags, organisationer eller privatpersoners perspektiv? Det tog nästan tre år att utveckla ett svar på frågan och det tar nästan lika lång tid att berätta och förklara hur EUSL-Gruppen agerar utifrån svaret. 

Så lång tid har inte EUSL-Gruppen på sig vare sig det är myndigheter, företag eller privatpersoner som lyssnar. Så för att göra det enklare för den intresserade så satte EUSL-Gruppen upp EUSL-Foundation, den egna stiftelsens som ska bära ut EUSL-Gruppens budskap i världen. EUSL-Foundation är stiftelsen vars medel kommer från medlemmar i European Social Label, en åttondel av EUSL-Gruppen. EUSL-Foundation agerar därifrån baserat på vad samma medlemmar vill, i något som kallas för sociala insatser i samhället. 

När en social insats genomförs får European Social Labels medlemmar en varumärkesutveckling och målsättningen är att konsumenter ska välja att handla hos dem istället för hos en konkurrent. Både stiftelsen och EUSL-Gruppen verkar utan eget vinstintresse och fokus ligger på att uppfylla den målsättningen som sattes upp gällande integrationen i samhället: Ingen ska behöva gå utan sysselsättning längre än 30 dagar.